- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Dėl teisės aktų pažeidimų ir viešo intereso gynimo

Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl 2007 m. nacionalinėje energetikos strategijoje suformuluotų siekių įgyvendinimo rezultatų įvertinimo ir situacijos energetikos sektoriuje išsiaiškinimo posėdyje UAB „Lietuvos energija“ generalinis direktorius Dalius Misiūnas pristatė pirkimų valdymo audito ataskaitą už 2010-2012 m. Komisija, išklausiusi generalinio direktoriaus pranešimą dėl ataskaitos ir paaiškinimus dėl teisinių, konsultacinių ir viešųjų paslaugų pirkimo UAB Visagino atominėje elektrinėje, nusprendė kreiptis į Generalinę prokuratūrą, Valstybės kontrolę ir Viešųjų pirkimų tarnybą dėl esminių teisės aktų pažeidimų ir viešo intereso gynimo.  Komisijos pirmininkas Artūras Skardžius pareiškė: „Uždarojoje akcinėje bendrovėje „Lietuvos energija“ 2010-2012 m. negaliojo ir nebuvo laikomasi Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų, o pareigūnai galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, viršydami jiems suteiktus įgaliojimus, net sugebėjo prarasti dokumentus. Komisijos narius šokiravo, kad milijonai litų buvo išleisti advokatų kontoroms už teisės aktų pataisų rengimą ir konsultantams už investuotojų indentifikavimą ir susitikimų su jais organizavimą.“

Šaltinis: Seimas