- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Seimas svarstys siūlymą skelbti referendumą dėl žemės nuosavybės

Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė Seimo plenariniame posėdyje pristatė Seimo nutarimo projektą (Nr. XIIP-1568 [1]), kuriuo siūloma birželio 29 d. skelbti referendumą dėl Konstitucijos pataisų.

Pagrindinio šalies dokumento pakeitimais, dėl kurių būtų atsiklausiama Lietuvos piliečių, siekiama įtvirtinti, kad žemė, vidaus vandenys, miškai, parkai nuosavybės teise gali priklausyti tik Lietuvos Respublikos piliečiams ir valstybei, o valstybinės ir bendruomeninės reikšmės gamtos išteklių išgavimo ir naudojimo klausimai būtų sprendžiami tik referendumu.

Pagal siūlomus pakeitimus, referendumas galėtų būti skelbiamas, jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip 100 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę. Konstitucijoje taip pat siekiama patikslinti, kad ne mažiau kaip 100 tūkst. piliečių, turinčių rinkimų teisę, turėtų teisę pateikti Seimui sumanymą keisti ar papildyti Konstituciją. Pagal projektą referendumu priimti sprendimai galėtų būti keičiami tik referendumu. Šiuo metu įtvirtintas ne mažesnis kaip 300 tūkst. piliečių skaičius.

Po pristatymo už projektą balsavo 79 Seimo nariai, prieš – 5, susilaikė 24 parlamentarai. Pritarus projektui po pateikimo, toliau jis bus svarstomas pagrindiniu paskirtame Teisės ir teisėtvarkos komitete, papildomais – Kaimo reikalų komitete, Konstitucijos komisijoje. Seimas taip pat nusprendė dėl projekto paprašyti Vyriausybės išvados. Preliminari svarstymo Seimo posėdyje data – kovo 25 d.

Seimas posėdyje priėmė protokolinį nutarimą ir pavedė Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui pateikti parlamentui Seimo nutarimo projektą dėl ekspertų grupės sudarymo, kuri iki 2014 m. kovo 20 d. turi pateikti išvadą Seimui dėl piliečių reikalavime paskelbti referendumą teikiamo sprendimo teksto.

Šaltinis: LR Seimas