Seimas svarstys pataisas dėl nemokamo maitinimo pradinukams ir priešmokyklinukams

Seimas pradėjo svarstyti parlamentarės Kristinos Miškinienės pristatytas Socialinės paramos mokiniams įstatymo pataisas (projektas Nr. XIIP-2995), kuriomis siūloma nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. suteikti teisę į nemokamą maitinimą pradinukams ir priešmokyklinukams.

Mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo ar pagal pradinio ugdymo programas, nemokamas maitinimas būtų skiriamas be atskiro kreipimosi (prašymo). Jei ši parama mokiniui nebūtų būtina, vienas iš mokinio tėvų, globėjų (rūpintojų) raštu turėtų informuoti mokyklos administraciją dėl šios paramos atsisakymo. Pasak Seimo narės K. Miškinienės, naujoms nuostatoms įgyvendinti reikėtų iki 30 mln. eurų per metus.

Teikiamomis pataisomis taip pat siekiama suteikti mokiniams teisę į paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio.

Po pristatymo už teisės akto projektą balsavo 45 Seimo nariai, balsavusių prieš ir susilaikiusių nebuvo. Pritarus pataisoms po pateikimo, toliau jos bus svarstomas pagrindiniu paskirtame Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitete. Seimas taip pat nusprendė dėl šių pakeitimų prašyti Vyriausybės išvados. Prieš šio klausimo svarstymo Seimo posėdyje numatoma grįžti rudens sesijoje.

Šaltinis: LR Seimas