Pritarta iniciatyvai skelbti referendumą dėl atominės elektrinės statybos

Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad dėl atominės elektrinės statybos ir joje pagamintos elektros panaudojimo valstybei gali tekti prisiimti didelius finansinius įsipareigojimus; konstatuodamas būtinumą įvertinti atominės energetikos saugumo garantijas; pabrėždamas piliečių teisę tiesiogiai spręsti svarbiausius valstybei klausimus, dėl kurių mokesčių mokėtojams atsiranda ilgalaikiai įsipareigojimai ir kurie gali turėti įtakos gyvenimo saugumui, ir, vadovaudamasis Konstitucijos 9 straipsniu, 67 straipsnio 3 punktu ir Referendumo įstatymo 5, 9 ir 15 straipsniais, nutaria paskelbti konsultacinį (patariamąjį) referendumą dėl naujos atominės elektrinės statybos Lietuvoje. Siūloma nustatyti, kad referendumas bus vykdomas 2012 m. antrąjį spalio sekmadienį kartu su Seimo rinkimais. Referendumo metu šalies piliečiams būtų siūloma išreikšti savo valią, pritariant naujos atominės elektrinės statybai Lietuvos Respublikoje.

Šaltinis: Seimas