- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Dėl “Nuolatinio Lietuvos gyventojo pranešimo apie sudarytus sandorius PRC907 formos, jos papildomo lapo PRC907P formos pildymo ir pateikimo taisyklių” pakeitimo

VMI prie FM viršininko 2014 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. VA-135 pakeitė Nuolatinio Lietuvos gyventojo pranešimo apie sudarytus sandorius PRC907 formos, jos papildomo lapo PRC907P formos pildymo ir pateikimo taisykles, patvirtintas VMI viršininko 2012 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. VA-92 „Dėl Nuolatinio Lietuvos gyventojo pranešimo apie sudarytus sandorius PRC907 formos, jos papildomo lapo PRC907P formos pildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ valiutą litais papildant valiuta eurais; sandorio sumą viršijančią 50 000 Lt pakeičiant į 15 000 eurų sumą; taisykles papildant „361 punktu“,  nustatant, kad kai pranešimas tikslinamas už 2012-2014 m., jame sumos turi būti nurodomos litais. VMI atkreipia dėmesį, kad  2014 m. spalio 10 d.  rašte Nr. (32.44-31-3)-RM-16556 „Dėl LR mokesčių administravimo įstatymo 421, 66, 88 ir 99 straipsnių pakeitimo“ klaidingai nurodyta sandorio (-ių) suma, kuri vietoj 14 500 eurų, turi būti 15 000 eurų.

Šaltinis: VMI