Dėl pranešimo apie užsienio asmenų finansines sąskaitas RRC910 formos užpildymo, tikslinimo ir teikimo taisyklių pakeitimo

VMI prie FM viršininko 2015 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. VA-31 pakeistas 2014 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. VA-52 „Dėl pranešimo apie užsienio asmenų finansines sąskaitas RRC910 formos užpildymo, tikslinimo ir teikimo taisyklių patvirtinimo”.

Esminiai pakeitimai

Tam, kad duomenis teikianti Lietuvos finansų įstaiga būtų vertinama kaip atitinkanti reikalavimus, ji turi pateikti ne tik informaciją VMI prie FM apie Jungtinių Amerikos Valstijų asmenų sąskaitas, bet taip pat informaciją apie nedalyvaujančioms finansų įstaigoms atliktus mokėjimus. Duomenis teikianti Lietuvos finansų įstaiga turi pateikti informaciją apie kiekvienos nedalyvaujančiosios finansų įstaigos, kuriai ji atliko mokėjimus, pavadinimą ir bendrą šių mokėjimų dydį 2015 ir 2016 m. atskirai. Atitinkamai pakeista forma RRC910 bei atlikti pakeitimai, susiję su formos RRC910 pildymu.  

Taip pat Įsakyme numatyta tvarka dėl naujų sąskaitų, kurias atidaro asmuo, jau turintis sąskaitą finansų įstaigoje (Įsakymo 2.2 papunktis).

Šaltinis: VMI