Dėl metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formos, jos FR0573A, FR0573U priedų pildymo ir teikimo taisyklių pakeitimo

VMI viršininko 2012 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr.VA-108 (Žin., 2012, Nr.143-7423) papildytos Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formos, jos FR0573A, FR0573U priedų pildymo ir teikimo taisyklės (toliau – taisyklės) ir nauja redakcija išdėstytas taisyklių 2 priedas „A klasės išmokų kodai“. Plačiau  skaitykite VMI interneto svetainėje.

Šaltinis: VMI