Dėl Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formos, jos FR0573A, FR0573U priedų pildymo ir teikimo taisyklių pakeitimo

VMI prie FM informuoja, kad 2015 m. spalio 1 d. įsakymu VA-74 pakeistos Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formos, jos FR0573A, FR0573U priedų pildymo ir teikimo taisyklės, t. y. nauja redakcija išdėstyti taisyklių priedai.

Šis informacinis pranešimas paskelbtas 2015 m. spalio 7 d. VMI prie FM rašte Nr. (32.42-31-1) RM-21579.

Šaltinis: VMI