- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

ES finansuojamus projektus vykdančios savivaldybės gali tikėtis pagalbos

Siekdama paskatinti savivaldybes investuoti į jų biudžetų išlaidas taupančius ir pajamas didinančius Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus ir užtikrinti reikalingas bendrojo finansavimo lėšas, Finansų ministerija siūlo, esant pagrįstam poreikiui, teikti savivaldybėms subsidijas iš valstybės biudžeto jų nuosavam indėliui užtikrinti. Šia priemone taip pat siekiama paskatinti savivaldybes dalyvauti energetinio efektyvumo ir kitose programose, kurios įgyvendinamos, naudojant lengvatines paskolas ir garantijas. Finansų ministras Rimantas Šadžius sako, kad platesnės savivaldybių galimybės prisidėti prie ES investicijomis vykdomų projektų duos teigiamą ekonominį efektą konkrečiai teritorijai ‒ pritrauks privačių investicijų, sukurs darbo vietų, atitinkamai pagerės ir žmonių gyvenimo kokybė. Pasak R. Šadžiaus, jeigu kam atrodo, kad subsidijos bus lengvai prieinamos – klysta, nes, jas skiriant, bus įvertintos savivaldybių pastangos pačioms spręsti nuosavų lėšų trūkumo problemą, prieš kreipiantis pagalbos. „Be to, gaudama subsidiją, savivaldybė įsipareigos pasiekti tam tikrų ekonominių rodiklių, antraip bus pareikalauta grąžinti į valstybės biudžetą net ir visą gautą sumą“, ‒ pabrėžia finansų ministras R. Šadžius. Svarstoma, kad subsidiją nuosavam indėliui finansuoti galėtų gauti savivaldybė, kuri dėl įstatymuose nustatytų limitų negali skirti projektų nuosavam indėliui būtinų lėšų ir neturi galimybės pasiskolinti, taip pat  neturi galimybės dalyvauti energetinio efektyvumo skatinimo ir kitose programose, įgyvendinamose naudojant finansines priemones. Finansų ministerija primena, kad ES fondų lėšomis finansuojamuose projektuose  savivaldybės turi užtikrinti vidutiniškai nuo 7,5 iki 15 proc. projektų nuosavų lėšų indėlį. Šaltinis: Finansų ministerija