Savivaldybės gali socialiniams darbuotojams 10 proc. padidinti darbo užmokestį

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) primena, kad būtent savivaldybės yra atsakingos už socialinį darbą dirbančių žmonių darbo apmokėjimą konkrečioje savivaldybėje (valstybė paskirstė lėšas visoms savivaldybėms, kad jos galėtų didinti darbo užmokestį socialinį darbą dirbantiems specialistams). Todėl ministerijos vadovybė kreipėsi į savivaldybių vadovus, ragindama juos pasinaudoti galimybe šiais metais vidutiniškai apie 10 proc. padidinti socialinį darbą dirbančių specialistų darbo užmokestį. Savivaldybėms patarta, kad jos įvertintų kiekvieno socialinį darbą dirbančio žmogaus situaciją, turimą išsilavinimą, kompetenciją, darbo stažą ir savarankiškai nuspręstų, kaip paskirstyti šias lėšas. Kai kurie seniūnijose išmokas skaičiuojantys specialistai dirba ir socialinį darbą, todėl jiems yra galimybė didinti darbo užmokestį. Jei, pvz., išmokas skaičiuojančio seniūnijos specialisto pareigybės aprašyme numatyta, kad jis dirba ir socialinį darbą, tai savivaldybės administracijos vadovas jam tikrai turi teisę didinti darbo užmokestį. Bet ne visi išmokų specialistai yra socialiniai darbuotojai. Vadinasi, ne visi turi teisę gauti ir didesnį darbo užmokestį kaip socialiniai darbuotojai. Kai kurie išmokų specialistai dirba techninį darbą – surenka informaciją iš žmonių, atėjusių į savivaldybę teikti prašymus valstybės paramai gauti, tvarko dokumentaciją, renka parašus ir pan. Tai tikrai nėra socialinis darbas, o administracinis. Todėl jiems nėra galimybės didinti darbo užmokestį. SADM atkreipia dėmesį, kad itin sunkų socialinį darbą dirbantys žmonės gautų adekvatų atlyginimą, taip pat svarbu tokius žmones paraginti ir motyvuoti dar geriau dirbti. Todėl jau nuo šių metų suteikta galimybė biudžetinėse įstaigose socialinį darbą dirbančių žmonių darbo užmokestį didinti vidutiniškai apie 10 proc. Ministerijos duomenimis, tokie pakeitimai aktualūs apie 7,5 tūkst. socialinį darbą dirbanČIŲ žmonIŲ (iš jų: 4,8 tūkst. dirbančių savivaldybių biudžetinėse įstaigose, 2,7 tūkst. – valstybės įstaigose). Socialinių darbuotojų vidutinis nustatytas tarnybinis atlyginimas yra 1445 Lt/mėn., socialinių darbuotojų padėjėjų – 1005,6 Lt/mėn.

Šaltinis: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
2012-02-06