Sudarytos prielaidos Pagalbos verslui fondo veikimui

Pagalbos verslui fondas (toliau – Fondas) padės užtikrinti vidutinių ir didelių įmonių
likvidumą, galimybes gauti finansavimą ir leis verslui greičiau atsigauti po krizės. Trečiadienį
Lietuvos Respublikos Vyriausybė savo posėdyje priėmė sprendimus, kuriais sudarytos
prielaidos Fondo veikimui.
Įstatymų paketas svarbus kuriamam Fondui, kuris padės užtikrinti vidutinių ir didelių įmonių
likvidumą, galimybes gauti finansavimą ir leis verslui greičiau atsigauti po krizės.
Kartu su jau taikomomis kitomis finansavimo priemonėmis smulkiajam ir vidutiniam verslui
Fondas investuos į Lietuvoje veikiančių įmonių, kurios dėl nepalankios epideminės naujojo
koronaviruso (COVID-19) situacijos patyrė finansinių sunkumų, keliančių riziką jų veiklos
tęstinumui. Fondo lėšas numatoma naudoti tik tais atvejais, kai nebėra galimybių įmonėms
pritraukti reikiamų lėšų iš rinkos kitokiais būdais.
Bendra siektina investicijų į įmones vertė – 1 mlrd. eurų. Pradinis įnašas į Fondą bus finansuojamas
valstybės lėšomis – tam skirta 100 mln. eurų. Kitos lėšos bus gautos išleidus obligacijas (400 mln.
eurų) su valstybės garantija ir pritraukus privačių investuotojų. Taip pat bus siekiama konkrečioms
investicijoms į įmones pritraukti privatų kapitalą.
Fondo Įstatymų pakeitimai sukurs papildomas finansavimo galimybes vietinėms, vidutinėms ir
didelėms įmonėms, leisiančias verslui greičiau atsigauti po krizės. Taip pat sukurtos platesnės
pensijų turto investavimo ir diversifikavimo galimybės, kurios turės užtikrinti institucinių
investuotojų valdomų lėšų tvarumą ir geresnį investicijų ir investavimo rizikos išskaidymą. Šios
priemonės ypač aktualios verslui kovojant su neigiamais naujojo koronaviruso (COVID-19)
sukeltos krizės padariniais.
Įstatymų projektų paketą sudaro:
 Valstybės skolos įstatymo Nr. I-1508 pakeitimo įstatymo projektas (toliau – VSĮ projektas);
 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr.
XIII-2694 9 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (toliau – BĮ projektas);

 Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo Nr. VIII-1212 2, 8, 45, 47 ir 48 straipsnių
pakeitimo ir Įstatymo papildymo 491 straipsniu įstatymo projektas (toliau – PSPKĮ projektas);
 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 20 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (toliau –
PKĮ projektas);
 Nacionalinių plėtros įstaigų įstatymo papildymo 111 straipsniu įstatymo projektas (toliau – NPĮ
projektas).
VSĮ ir BĮ projektų tikslas – sudaryti prielaidas įsteigti Pagalbos verslui fondą ir pritraukti į Fondą
reikiamų lėšų, t. y. sudaryti galimybę Vyriausybei teikti valstybės garantijas dėl ne nuosavybės
vertybinių popierių, naudojamų ekstremaliosios situacijos paveiktos ekonomikos skatinimo tikslams
įgyvendinti ir verslo finansiniam likvidumui didinti. Taip būtų sudaromos galimybės Fondui išleisti
skolos vertybinius popierius.
PSPKĮ ir PKĮ projektų tikslas – sudaryti galimybę pensijų fondų lėšomis prisidėti prie steigiamo
Fondo finansavimo ir išplėsti galimybes pensijų fondams daugiau investuoti į vietinį verslą.
NPĮ projekto tikslas – atsižvelgiant į naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo keliamą riziką
Lietuvos ekonomikai ir poreikį imtis skubių veiksmų suteikiant pagalbą Lietuvos verslo
subjektams, užtikrinti operatyvų Fondo įgyvendinimą bei sukurti efektyvią finansinės priemonės –
Fondo – įgyvendinimo sistemą, išlaikant aukštus NPĮ priežiūros ir rizikų valdymo standartus bei
profesionalų investicijų valdymą.

Šaltinis: Finansų ministerija