- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Premjeras S. Skvernelis: teikiame plano projektą oficialioms diskusijoms

Vyriausybė paskelbė Vyriausybės programos įgyvendinimo plano projektą. „Dabar, kai plano projektas paskelbtas oficialiai, toliau tęsime diskusijas su visuomene, nevyriausybinėmis organizacijomis, asocijuotomis verslo struktūromis ir kitomis institucijomis“, – sako premjeras Saulius Skvernelis.

Projekte atsispindi svarbiausi planuojami Vyriausybės darbai, susieti su praėjusių metų gruodį Seime patvirtinta Vyriausybės programa. Visi numatyti veiksmai turi atsakingas institucijas ir terminus, o darbai bei kryptys susietos su konkrečiais rodikliais, kuriuos planuojama pasiekti.

„Planą grindžiame orientuodamiesi į valstybei būtinus pokyčius, o ne tik kasdieninius darbus, kurie bet kokiu atveju bus daromi ir padaryti“, – akcentuoja Ministras Pirmininkas.

Sudarant planą vadovautasi principu, kad tiek planavimas, tiek ir darbas turi būti vieningas, kuomet visos įstaigos siekia bendro Vyriausybės tikslo. Nelieka ankstesnių tradicijų, kuomet kiekviena institucija planuodavo tik savo veiklas, neatsižvelgdama į bendrus prioritetus.

Premjero S. Skvernelio teigimu, Vyriausybės planas apima visas valstybei būtinas ateinančių ketverių metų pokyčių sritis. Kaip vienas iš prioritetinių sričių būtų galima paminėti šias:
– kova su skurdu ir socialinės įtraukties didinimas, mažinant gyventojų pajamų nelygybę, didinant įsitraukimą į darbo rinką ir stiprinant paramą šeimai;
– sisteminė visų švietimo sistemos grandžių pertvarka;
– Inovatyvios ekonomikos plėtra, didinant verslo našumą ir kuriant į aukštą pridėtinę vertę orientuotas darbo vietas regionuose;
– mokesčių sistemos struktūros tobulinimas ekonomikos augimui palankia kryptimi ir mokesčių bazės optimizavimas, šešėlinės ekonomikos mažinimas;
– viešojo sektoriaus veiklos efektyvumo didinimas, atsisakant viešajam sektoriui nebūdingų paslaugų ir konsoliduojant bendrąsias funkcijas;
– valstybės turto efektyvus panaudojimas ir valstybės įmonių kuriamos vertės didinimas bei kitos sritys.

Šaltinis: Vyriausybė