Dėl pavyzdinio sąskaitų plano pakeitimo

Aiškinant verslo apskaitos standartų nuostatas metodinėse rekomendacijose, atsirado poreikis papildyti Pavyzdinį sąskaitų planą naujomis sąskaitomis. Dėl šios priežasties sąskaitų planas papildytas aštuoniomis naujomis sąskaitomis. Taip pat pakeisti Pavyzdinio sąskaitų plano 2631 ir 2632 sąskaitų pavadinimai.

Šaltinis: AAT