Dėl PVM sąskaitų faktūrų registro taisyklių pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2013 m. vasario 26 d. įsakymu Nr.VA-16 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr.VA-55 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo“ pakeitimo“ (Žin., 2013, Nr.24-1196) pakeistas ir išdėstytas nauja redakcija  VMI viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr.VA-55 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo“. Šis informacinis pranešimas yra paskelbtas VMI  interneto svetainėje.

Šaltinis: VMI