Pakeistos PVM sąskaitų faktūrų registro tvarkymo taisyklės

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko įsakymu pakeistas Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. VA-55 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų tvarkymo“,  29 punktas.

Šaltinis: VMI