Dėl PVM sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo bei formų FR0786 ir FR0787

VMI prie FM informuoja, kad VMI viršininko 2015 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. VA-37 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. VA-188 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. VA-55 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo“ pakeitimo ir FR0787 formos bei FR0786 formos patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinta bei nauja redakcija išdėstyta Nurodymo teikti gaunamų ir (arba) išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registro duomenis FR0786 forma. Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2015 m. gegužės pradžios VMI prie FM pradėjo vykdyti „PSF“ projektą, pagal kurį VMI atrinkti  PVM mokėtojai privalo kas mėnesį, pradedant 2015 m. gegužės 1 d., teikti mokesčių administratoriui gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenis, ir siekdama, kad nurodymas būtų pritaikytas ir šiam projektui, jis patikslintas ir išdėstytas nauja redakcija. Nurodyme patikslintos kai kurios eilutės (pvz., 1 eilutėje palikta vieta įrašyti datai, nuo kurios PVM mokėtojai turi pradėti teikti duomenis mokesčių administratoriui; 2 eilutėje atsisakyta tokių laukelių, kaip „savaitė“, „dvi savaitės“ ir kt.), panaikinta 5 eilutė, patikslinta Nurodymo apskundimo tvarka bei atlikti kiti techninio pobūdžio pakeitimai. Pagal PVM sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo taisyklių, patvirtintų VMI prie FM viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. VA-55 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo“, 29 punkto nuostatas, raštiško nurodymo, įteikto apmokestinamajam asmeniui teikti duomenis nustatytu periodiškumu už tame nurodyme nustatytą laikotarpį, pradžia negali būti ankstesnė nei apmokestinamajam asmeniui nurodymo įteikimo data. Atsižvelgiant į tai, prašytume užtikrinti, kad nurodymo įteikimo data apmokestinamajam asmeniui nebūtų vėlesnė nei data, nuo kurios jis privalo teikti duomenis mokesčių administratoriui. Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2015 m. birželio 2 d. rašte Nr. (18.2-31-1) RM-12740.

Šaltinis: VMI