Dėl PVM sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo taisyklių naujos redakcijos projekto


VMI prie FM Teisės departamentas informuoja, kad parengtas Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. VA-55 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo“ (Žin., 2004, Nr. 59-2102, toliau – taisyklės) naujos redakcijos projektas. Kviečiama su juo susipažinti ir teikti pastabas. Minėtas taisykles bei Gaunamų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų ir Išrašomų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų formas galima rasti VMI prie FM interneto svetainėje: Teisinė informacija. Teisės aktų projektai.

2008-02-05 Šaltinis: VMI Teisės departamentas