Premjeras ragina verslininkus naudotis Ekonomikos skatinimo plano galimybėmis


Penktadienį vyko Premjero Andriaus Kubiliaus pirmininkaujamos Ekonomikos skatinimo plano įgyvendinimo ir koordinavimo darbo grupės posėdis. Jame aptarti verslo finansavimo, viešųjų pastatų renovavimo, daugiabučių atnaujinimo, eksporto ir investicijų klausimai. Pasak ūkio ministro Dainiaus Kreivio, šalies komerciniai bankai jau patvirtino apie 30 mln. litų vertės paskolų 192-iems smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms. Iš viso pateikta 490 paraiškų, kurių vertė – 90 mln. litų.
"Kitą savaitę Europos investicijų fondas planuoja pasirašyti sutartis su bankais, kurie galės išduoti valstybės remiamus kreditus ir didelėms įmonėms. Tada visi Ekonomikos skatinimo plane numatyti finansiniai instrumentai jau veiks ir tikimės, kad bankai vykdys įsipareigojimus“, – sakė ūkio ministras Dainius Kreivys.
Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius ragina verslininkus aktyviau domėtis Ekonomikos skatinimo plano finansiniais instrumentais, nes siūlomi sprendimai naudingi ir smulkiam verslui, ir stambioms įmonėms.
Įgyvendinant Ekonomikos skatinimo planą, Vyriausybė didelį dėmesį skyrė viešosios paskirties pastatų renovavimui. Vešiesiems pastatams renovuoti jau pasirašyta daugiau kaip 200 sutarčių, kurių bendra suma 513 milijonų litų. 22 milijonai jau išmokėti, už 120 milijonų jau vyksta atnaujinimo darbai, o netrukus turėtų prasidėti renovavimo darbai dar už 150 milijonų litų.
Aplinkos ministerija kartu su Ūkio ministerija rengia ir inicijuoja naujų teisės aktų priėmimą, kad būtų sukurtos palankios sąlygos ne tik viešosios paskirties, bet ir daugiabučių gyvenamųjų namų renovavimui.
Ekonomikos skatinimo plano įgyvendinimo priežiūros ir koordinavimo darbo grupės posėdyje aptarti eksporto ir investicijų klausimai. Eksportui skatinti skirta speciali priemonė „Naujos galimybės“. Pagal šią priemonę eksportui skatinti Ūkio ministerija jau skyrė paramą 18 įmonių. Bendra paramos suma 3 979 223 litai.
Numatoma, kad verslui gaivinti per kelerius metus bus skirta iki 5,7 mlrd. litų – tokiam planui Vyriausybė yra pritarusi vasarį. Lėšų planui įgyvendinti tikimasi gauti iš Europos investicijų banko bei sparčiau panaudojant Europos Sąjungos paramą.
Darbo grupė, kuriai yra pavesta prižiūrėti ir koordinuoti Ekonomikos skatinimo plano įgyvendinimą ir teikti pasiūlymus Vyriausybei, aptarė ir kitus verslo aplinkos gerinimo klausimus.

Šaltinis: LR Vyriausybė
2009-06-29