- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Nuo kitų metų didės mažiausiai uždirbančių darbuotojų algos

Vyriausybė siūlo keisti Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą – padidinti minimaliuosius pareiginės algos koeficientus biudžetinių įstaigų darbuotojams.  

Nuo 2018 m. sausio 1 d. minimali mėnesinė alga (MMA) sudarys 400 eurų, o pareiginės algos bazinis dydis (BD) – 132 eurus, tad siekiama, kad pareiginės algos pastoviosios dalies dydžiai nebūtų mažesnį už nustatytą 400 eurų MMA.       

Minimalios mėnesinės algos dydžio pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma tik tokioms pareigybėms, kurioms netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai. Biudžetinėse įstaigose dirba apie 27 tūkst. tokių darbuotojų, padidinus  MMA iki 400 eurų,  nuo kitų metų sausio jų  algos padidės 20 eurų. 

Numatoma vidutiniškai 20 eurų padidinti minimaliuosius pareiginės algos dydžius kvalifikuotiems darbuotojams, specialistams ir struktūrinių padalinių vadovams bei jų pavaduotojams, kad šis dydis nesusilygintų su nekvalifikuotais darbuotojais. Taip pat siūloma didinti pareiginės algos dydžius pedagogams, kurių šiuo metu numatyti įstatyme minimalieji dydžiai nesiekia kitų sričių darbuotojų minimaliųjų dydžių. Priėmus šį  įstatymą, darbo užmokestis  padidėtų  apie 60 tūkst. mažiausiai uždirbančių biudžetinių įstaigų darbuotojų. 

Mažiausiems pareiginių algų koeficientams padidinti 2018 m. valstybės biudžeto projekte papildomai numatyta 3,8 mln. eurų.  

Šaltinis: LR Vyriausybė