Siūloma didinti mažiausiai uždirbančių valstybės tarnautojų atlyginimus


Vyriausybė pritarė Valstybės tarnybos įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo projektui, kuriuo numatoma didinti žemiausių (1-9) kategorijų valstybės tarnautojų pareiginę algą. Tai daugiausia eiliniai pasieniečiai, policininkai, ugniagesiai, žemesniosios ir vidutinės grandies statutiniai vadovai.

Taip siekiama sumažinti atotrūkį tarp mažiausiai ir daugiausiai uždirbančių valstybės tarnautojų.
Priėmus šį įstatymą, pareiginės algos padidėtų didžiajai daliai mažai uždirbančių valstybės tarnautojų. Daugiau nei 67 proc. visų valstybės tarnautojų turi 1-9 kategorijas.
Tai turėtų teigiamos įtakos pritraukiant į valstybės tarnybą daugiau kvalifikuotų, didesnę darbo patirtį turinčių asmenų, taip pat skatintų valstybės tarnybą rinktis aukštesniojo ir aukštojo mokslo diplomus gavusius asmenis. Be to, būtų galima tikėtis didesnio žemiausių kategorijų statutinių valstybės tarnautojų suinteresuotumo likti valstybės tarnyboje. Šiuo metu žemiausių kategorijų statutinių valstybės tarnautojų pareiginė alga nėra adekvati jiems priskirtoms funkcijoms.
Padidinus pareiginių algų koeficientus, pareiginės algos valstybės tarnautojams didės nuo 88 Lt (9 kategorijos valstybės tarnautojams) iki 287 Lt (1, 2, 3 ir 4 kategorijos valstybės tarnautojams).
Pareiginėms algoms padidinti per metus papildomai prireiks 123 mln. Lt.
Valstybės tarnybos įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo projektas teikiamas svarstyti Seimui.

Šaltinis: LR Vyriausy