Kitąmet didės mažiausią darbo užmokestį gaunančių valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų atlyginimai

Nuo kitų metų vasario turėtų įsigalioti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtas Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas, sudarysiantis galimybę didinti mažiausią darbo užmokestį gaunančių valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų atlyginimus.

 

Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministro Lino Kukuraičio, norima vienodo išsilavinimo darbuotojams visose srityse suteikti vienodas sąlygas gauti teisingą apmokėjimą už darbą, mokant didesnį darbo užmokestį mažiausius atlyginimus gaunantiems darbuotojams.

 

„Priėmus naująjį įstatymą, sunkų ir visuomenei labai reikalingą darbą dirbantiems socialiniams darbuotojams, taip pat sveikatos, kultūros ir meno bei kitų mažus atlyginimus gaunančių biudžetinių įstaigų specialistų darbo užmokestis jau 2017 metais turės galimybę padidėti nuo 10 iki 37 eurų per mėnesį“, – sako L. Kukuraitis.

 

Įstatymo projektą rengusio Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo departamento direktorės Eglės Radišauskienės teigimu, įsigaliojus įstatymui, bus labiau įvertinta darbuotojų kvalifikacija, darbo sudėtingumas. „Sumažės atskirų veiklos sričių biudžetinių įstaigų darbuotojų atlyginimų disproporcijos. Bus nustatytas konkurencingas atlyginimas atskirų profesijų darbuotojams, kurių trūkumas jaučiamas darbo rinkoje“, – teigia ji.

 

Projektu siūloma darbuotojų pareigybes, atsižvelgiant į tai, kokio lygio išsilavinimas reikalingas konkrečioms pareigoms užimti, suskirstytos į 4 lygius pagal turimą darbuotojo išsilavinimą: A, B, C ir D. Darbo užmokestį sudarys pareiginė alga (pastovioji ir kintamoji dalys arba tik pastovioji dalis). Taip pat numatomos priemokos iki 30 proc. pareiginės algos pastoviosios dalies už papildomą darbą ar papildomų pareigų ar užduočių vykdymą, užmokestis už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą bei budėjimą ir premijos (už praėjusių kalendorinių metų rezultatus bei atlikus ypač svarbias užduotis, neviršijant darbo užmokesčiui skirtų lėšų).

 

Pareiginės algos pastoviosios dalies dydžiai (koeficientais) bus apskaičiuojami pareiginės algos baziniais dydžiais, kurie taikomi apskaičiuojant pareigines algas valstybės politikams, valstybės pareigūnams ir valstybės tarnautojams ( 2016 m. – 130,5 euro). Šiuo metu valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinis atlyginimas apskaičiuojamas taikant atskirą bazinės mėnesinės algos dydį (BMA – 35,5 euro).

 

„Bazinis dydis turi būti tvirtinamas kasmet, atsižvelgiant į darbo užmokesčiui turinčių veiksnių įtaką, o bazinės mėnesinės algos dydžio tvirtinimui tokių taisyklių nėra“, – sako E. Radišauskienė.

 

Paminėtina, kad įstatymas nebus taikomas viešosioms įstaigoms, taip pat, sveikatos priežiūros ir aukštosioms mokykloms. Taip pat valstybinių mokslinių institutų, veikiančių kaip biudžetinės įstaigos, darbuotojams, nes šiuo metu svarstomame Mokslo ir studijų įstatymo projekto 10 str. numatyta nuostata, kad Valstybinių mokslinių tyrimų institutų, veikiančių kaip biudžetinės įstaigos, administracijos ir kitų darbuotojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų darbo apmokėjimo tvarką nustato Vyriausybė.

 

Galutinį sprendimą dėl įstatymo priėmimo parlamentarai turės priimti kitų metų sausį mėnesį vyksiančiame artimiausiame plenariniame posėdyje. Planuojamas įstatymo įsigaliojimas – nuo 2017 m. vasario 1 d.

 Šaltinis: SADM