Didės kultūros ir meno darbuotojų atlyginimai

Vyriausybė pritarė siūlymui didinti kultūros ir meno darbuotojų atlyginimus.  Darbo užmokestis nuo 2014 m. liepos 1 d. kultūros ir meno srityje dirbantiems asmenims didės dviem bazinės mėnesinės algos dydžiais – 244 Lt. Bus perskirstytos Kultūros ministerijos 2014 m. asignavimuose numatytos lėšos kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui didinti – 25 mln. Lt.

Šaltinis: Vyriausybė