Padidinti kultūros ir meno, socialinių bei kitų darbuotojų atlyginimai


Padidinti kultūros ir meno, socialinių bei kitų darbuotojų atlyginimai
Vyriausybė rugsėjo 21 d. posėdyje pritarė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktam nutarimo projektui „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo pakeitimo“. Nutarime numatyta galimybė padidinti kultūros ir meno, socialinių darbuotojų atlyginimus. Taip pat sudarytos sąlygos padidinti atlyginimus ir kitų darbuotojų, pagal darbo sutartis dirbančių švietimo ir mokslo, kultūros ir meno, sveikatos priežiūros ir socialinėse įstaigose (kompiuterių specialistų, buhalterių, raštinės darbuotojų, darbininkų). Galimybė kelti atlyginimus sudaroma Vyriausybei padidinus maksimalų koeficientą 20 proc. Pavyzdžiui, aukštąjį išsilavinimą turintiems socialiniams darbuotojams iki šiol maksimalus koeficientas buvo 12, o padidinus jį 20 procentų, jis bus 14,4.
Tarnybinių atlyginimų koeficientai taip pat didinami ir Aplinkos ministerijai bei Žemės ūkio ministerijai pavaldžių įstaigų darbuotojams.
Numatyta, kad teatrų ir koncertinių organizacijų baleto artistams, įgijusiems nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje baleto artisto kvalifikaciją, tarnybiniai atlyginimai bus nustatyti kaip specialistams įgijusiems aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą.
Taip pat bus didinami biudžetinių įstaigų ir organizacijų vadovų pavaduotojų ūkio ir bendriems klausimams bei vidaus audito tarnybų vadovų atlyginimų maksimalūs koeficientai.