Kultūros ir meno darbuotojų atlyginimai didėja vidutiniškai 40 Eur

Vyriausybė paskirstė asignavimų valdytojams ir savivaldybėms kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti skirtas lėšas – 4 mln. 927 tūkst. 536 eurus. Nuo liepos 1 d. mažiausiai uždirbančių kultūros ir meno darbuotojų atlyginimus didiname vidutiniškai daugiau kaip 40 eurų. Vyriausybė taip pat nustatė,  kad savivaldybių administracijos kultūros ministro nustatyta tvarka kas ketvirtį atsiskaito Kultūros ministerijai už savivaldybėms skirtų lėšų kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti naudojimą.

Šaltinis: Vyriausybė