- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str. 1 dalies 14 ir 14-1 punktų apibendrintų paaiškinimų (komentarų) papildymo

VMI prie FM, vadovaudamasi  Mokesčių administravimo įstatymo 25 str. 1 dalies 2 punktu, VMI nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, ir siekdama suvienodinti  Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) taikymo tvarką, parengė GPMĮ 17 str. 1 dalies 14 ir 14-1 punktų apibendrintų paaiškinimų (komentarų) papildymą. Komentarų nuostatos suderintos su Lietuvos Respublikos finansų ministerija 2019-12-12 raštu Nr. ((14.41E)-5K-1917107)-6K-1906532.

Informuojame, kad minėto straipsnio komentarą galite rasti VMI prie FM interneto svetainėje adresu: https://www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.14.2. [1]

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2020 m. sausio 2 d. rašte (18.18-31-1E) RM-31. [2]

Šaltinis: VMI