- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Apsvarstyti Medicinos banko priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo rezultatai

Lietuvos banko valdyba aptarė kasmet vykdomo UAB „Medicinos bankas“ priežiūros tikrinimo ir vertinimo  rezultatus. Procesas apėmė visų banko veiklos sričių, kuriose bankas susiduria su reikšminga rizika, įvertinimą, valdymo (rizikos valdymo sistemos kokybės) ir banko kapitalo įvertinimą pagal esamus kapitalo pakankamumo reikalavimus.  UAB „Medicinos bankas“ veiklos kryptis išlieka ta pati – finansinių paslaugų teikimas Lietuvos rinkoje privatiems ir verslo klientams, didesnį dėmesį skiriant smulkiajam ir vidutiniam verslui. Bankas stiprina nuosavo kapitalo bazę ir gavo Lietuvos banko leidimą įtraukti į banko bendrą 1 lygio nuosavą kapitalą dalį audituoto 2019 m. 9 mėnesių pelno.  Įvertinusi visus neigiamus veiksnius, galinčius paveikti banko kapitalą, Lietuvos banko valdyba nustatė  Medicinos bankui papildomo kapitalo reikalavimo dydį, siekiantį 1,8 proc. bendros pagal riziką įvertintų pozicijų sumos. Papildomą kapitalo reikalavimo dydį bankas turi dengti bendro 1 lygio nuosavu kapitalu. Rekomenduota bankui turėti 1 proc. antros pakopos gairių kapitalo dydį, jis papildo bendrąjį kapitalo reikalavimą.

Šaltinis: Lietuvos bankas