Patvirtino trijų sistemiškai svarbių šalies bankų papildomo kapitalo rezervo dydžius

Lietuvos banko valdyba patvirtino, kad trys šalyje veikiantys bankai – AB SEB bankas, AB „Swedbank“ ir AB Šiaulių bankas – yra sistemiškai svarbios įstaigos Lietuvoje. Tokių įstaigų sąrašas atnaujinamas kasmet ir nustatomas įstaigoms taikomas papildomo kapitalo rezervo dydis. Su sunkumais susidūrusio sistemiškai svarbaus banko bankrotas galėtų neigiamai paveikti finansų sistemą, kartu ir visą šalies ekonomiką, todėl tokie bankai turi sukaupti papildomo kapitalo, kuris leistų šioms kredito įstaigoms atlaikyti didesnius galimus nuostolius. Nustatyti tokie kitų sisteminės svarbos įstaigų kapitalo rezervai: AB SEB bankui ir AB „Swedbank“ – 2,0 proc., o AB Šiaulių bankui – 1,0 proc. viso pagal riziką įvertinto banko turto sumos. AB SEB bankui ir AB „Swedbank“, kitų sisteminės svarbos įstaigų kapitalo rezervo reikalavimas nesikeičia ir galioja nuo 2016 m. gruodžio 31 d. AB Šiaulių bankui kitų sisteminės svarbos įstaigų kapitalo rezervo reikalavimas nesikeičia nuo 2018 m. atlikto vertinimo, papildomą rezervą bankas turi sukaupti iki 2020 m. gruodžio 31 d. (iki šios datos bankui galioja 0,5 proc.  rezervo reikalavimas). Lietuvoje kitų sisteminės svarbos įstaigų kapitalo rezervo dydžiai gali svyruoti nuo 0 iki 2 proc. viso pagal riziką įvertinto banko turto sumos.

Šaltinis: Lietuvos bankas