Medicinos bankui skirta bauda

Lietuvos banko valdyba, įvertinusi UAB Medicinos banko inspektavimo ataskaitoje fiksuotus teisės aktų pažeidimus ir jų pakartotinumą, skyrė bankui 235 350 eurų baudą, kuri sudaro 1,5 proc. UAB Medicinos banko 2016 m. bendrųjų metinių pajamų.

Laikinai, kol bankas nepašalins teisės aktų pažeidimų, uždrausta skolinti UAB Medicinos banką kontroliuojančiam asmeniui bei jo tiesiogiai ir netiesiogiai kontroliuojamoms įmonėms, kadangi bankas, netinkamai vertindamas prisiimamą kredito riziką, skolino minėtoms įmonėms ir taip sprendė kapitalo bazės stiprinimo  klausimus.

UAB Medicinos bankas įpareigotas iki 2017 m. rugsėjo 30 d. pašalinti inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir veiklos trūkumus.

Šaltinis: Lietuvos bankas