- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Dėl loterijų ir lošimų mokesčio skaičiavimo karantino laikotarpiu

VMI informuoja, kad Seimas 2020 m. birželio 4 d. priėmė Azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 21-1 straipsniu įstatymą Nr. XIII-3009. Tai sudaro sąlygas atleisti lošimus lošimo automatais ir stalo lošimus organizuojančias bendroves nuo prievolės mokėti loterijų ir azartinių lošimų mokestį karantino režimo galiojimo laikotarpiu. Platesnė informacija informaciniame pranešime, kuris yra paskelbtas VMI prie FM 2020 m. birželio 16 d. rašte Nr. (18.10-31-1E) RM-33165 [1].

Šaltinis: VMI