- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Dėl gyventojų pajamų ir turto deklaravimo 2021 m.

VMI prie FM parengė informacinį pranešimą dėl nuolatinių Lietuvos gyventojų 2020 m. gautų pajamų ir turimo turto deklaravimo 2021 metais.

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2021-02-18 rašte Nr. (18.18-31-1 Mr)RM-7267 [1].

Šaltinis: VMI