Dėl gyventojų pajamų mokesčio lengvatų gyvybės draudimo ir kitoms įmokoms deklaravimo

VMI prie FM paaiškina nuolatinių Lietuvos gyventojų teisę pasinaudoti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnyje nustatytomis pajamų mokesčio lengvatomis ir susigrąžinti dalį pajamų mokesčio, išskaičiuoto (sumokėto) nuo 2019 m. mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) gautų pajamų, arba sumažinti mokėtiną pajamų mokestį. Šis paaiškinimas pateiktas VMI prie FM 2020 m. vasario 18 d. rašte (18.18-31-1E) RM-4919.

Šaltinis: VMI