Dėl 2021 m. minimaliosios mėnesinės algos

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) parengė informacinį pranešimą dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1114 „Dėl 2021 metais taikomo minimaliojo darbo užmokesčio” patvirtintos 2021 m. minimaliosios mėnesinės algos. 

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2020-10-16 rašte Nr. (18.18-31-1E)RM-54107.

Šaltinis: VMI