- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Dėl Pelno mokesčio įstatymo 5 str. 3 d., 12 str. 15 p., 30 str. 2 ir 4 dalių apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimo

VMI prie FM, vadovaudamasi Mokesčių administravimo įstatymo 12 straipsniu bei atsižvelgdama
į Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 5 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIV-39, bei
siekdama suvienodinti Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) taikymo tvarką, parengė PMĮ 5
straipsnio 3 dalies, 12 straipsnio 15 punkto ir 30 straipsnio 2 ir 4 dalių apibendrintų paaiškinimų
(komentarų) pakeitimus, kurių nuostatos suderintos su Lietuvos Respublikos finansų ministerija.
Šis komentaras patalpintas VMI prie FM interneto svetainėje adresu: http://www.vmi.lt
Platesnė informacija – VMI prie FM 2021 m. balandžio 8 d. rašte Nr. 18.10-31-1 Mr: RM-17740.

Šaltinis: VMI