Dėl pelno mokesčio įstatymo 28 straipsnio 1-4 dalių apibendrintų paaiškinimų pakeitimo

VMI prie FM, atsižvelgdama į 2019 m. gruodžio 3 d. priimtus Loterijų įstatymo Nr. IX-1661 pakeitimo įstatymą Nr. XIII-2598  ir Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 1 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIII-2600 bei siekdama suvienodinti Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) taikymo tvarką, parengė PMĮ 28 straipsnio 1-4 dalių apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimus.  Nustatyta tvarka suderinus Taisyklių projektą, informuosim papildomai atskiru pranešimu.

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2020-07-02 rašte Nr. (32.42-31-1E) RM-37567.

Šaltinis: VMI