- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Dėl loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo pakeitimo

VMI informuoja, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2021 m. gruodžio 21 dieną priėmė Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo Nr. IX-326 4, 5, 6 straipsnių ir trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymą Nr. XIV-799.

Daugiau informacijos apie loterijų ir azartinių lošimų apmokestinimo pokyčius rasite VMI prie FM 2022 m. sausio 3 d. rašte Nr. (18.9-31-1 Mr) RM-92 [1].

Šaltinis: VMI