Informacinis pranešimas dėl loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo pakeitimo

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2021 m. spalio 14 d. priėmė Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo Nr. IX-326 1, 6, 8 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 51 straipsniu įstatymą Nr. XIV-581 (toliau – Pakeitimo įstatymas). Pakeitimo įstatymo nuostatos įsigalios nuo 2022 m. liepos 1 d.

Pakeitimo įstatymo pagrindu Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymas  pildytas 5straipsniu, nustatančiu vienkartinį mokestį už licencijos organizuoti azartinius lošimus išdavimą. Šiame straipsnyje nustatyti vienkartinio mokesčio dydžiai:

1) už licencijos organizuoti stalo lošimus ir lošimus A kategorijos automatais išdavimą – 300 000 EUR;

2) už licencijos organizuoti lošimus B kategorijos automatais išdavimą – 300 000 EUR;

3) už licencijos organizuoti bingą išdavimą – 100 000 EUR;

4) už licencijos organizuoti totalizatorių, įskaitant ir žirgų totalizatorių, išdavimą – 100 000 EUR;

5) už licencijos organizuoti lažybas išdavimą – 100 000 EUR;

6) už licencijos organizuoti nuotolinius lošimus išdavimą – 500 000 EUR;

7) už visų šios dalies 1–6 punktuose nurodytų licencijų išdavimą – 1 000 000 EUR.

Šis mokestis turės būti sumokamas iki licencijos organizuoti azartinius lošimus išdavimo. Sumokėtas vienkartinis mokestis bus įskaitomas į valstybės biudžetą.

 Šis informacinis pranešimas patalpintas VMI prie FM interneto svetainėje adresu: http://www.vmi.lt

 Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2021-10-25 rašte Nr. (18.9-31-1 Mr) RM-41961.

Šaltinis: VMI