- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 56-1 straipsnio 1 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) 6 punkto 3 pastraipos papildymo

Siekdama užtikrinti sklandų mokesčių įstatymų įgyvendinimą, Valstybinė mokesčių inspekcija  parengė PMĮ 56-1 straipsnio 1 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) 6 punkto 3 pastraipos papildymą (2023-11-13 raštas Nr. (18.10-31-1-Mr) R-4362 [1]).

Šį atnaujintą komentarą galima rasti VMI[2] [2] interneto svetainėje adresu: https://www.vmi.lt/evmi/pelno-mokestis [3].

Šaltinis: VMI