Dėl PVM įstatymo 62 straipsnio 2 dalies 1 punkto komentaro pakeitimo ir papildymo

Siekdami užtikrinti sklandų mokesčių įstatymų įgyvendinimą, parengėme PVM įstatymo  62 straipsnio 2 dalies 1 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimą ir papildymą, kurį suderinome su Lietuvos Respublikos finansų ministerija (Finansų ministerijos 2022-07-14 raštas ((14.41Mr)-5K-2210142)-6K-2204357)).
Šį atnaujintą komentarą galima rasti VMI prie FM interneto svetainėje adresu:  https://www.vmi.lt/evmi/pridetines-vertes-mokestis.

Šaltinis: VMI