Dėl LR pelno mokesčio įstatymo 14 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo

Siekdama užtikrinti sklandų mokesčių įstatymų įgyvendinimą, Valstybinė mokesčių inspekcija  parengė PMĮ 14 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimą (2023-10-19 raštas Nr. (18.10-31-1-Mr) RM-36444).

Šį atnaujintą komentarą galima rasti VMI interneto svetainėje adresu: 

https://www.vmi.lt/evmi/pelno-mokestis.

Šaltinis: VMI