Dėl 97 ir 98 straipsnių apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo ir papildymo

Valstybinė mokesčių inspekcija, siekdama užtikrinti sklandų mokesčių įstatymų įgyvendinimą, parengė PVM įstatymo  97 ir 98  straipsnių apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimą ir papildymą, kurį suderino su Finansų ministerija (Finansų ministerijos 2023-02-20 raštas Nr. ((14.41Mr)-5K-2219884)-6K-2301164).

Šį atnaujintą komentarą galima rasti VMI prie FM interneto svetainėje adresu: https://www.vmi.lt/evmi/pridetines-vertes-mokestis.

Šaltinis: VMI