- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Norintiems kurti sodybas ūkininkams – palankios sąlygos


Vyriausybė pritarė Ūkininko ūkio įstatymo ir Teritorijų planavimo įstatymo pataisų projektui ir teiks jį Seimui. Pakeisti Ūkininko ūkio įstatymą paskatino būtinybė nustatyti ūkininkų sodybų ar pagalbinio ūkio ir kitų (fermų, ūkio, šiltnamių) pastatų statybos sąlygas ūkininko veiklai vykdyti ir ūkio duomenų pasikeitimo įregistravimo tvarką paveldėjimo atveju. Norint nustatyti ūkininko sodybos formavimo žemės ūkio paskirties žemėje tvarką, reikėjo keisti Teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio nuostatas.
Šiuo metu piliečiai, įsigiję 10-20 arų žemės ūkio paskirties žemės didžiųjų miestų apylinkėse, registruoja ūkininko ūkį ir, pasinaudodami ūkininkams suteiktomis lengvatomis, nerengdami detaliųjų planų, gauna leidimą individualiam namui statyti. Ūkininkas, norintis kurti sodybą ir statyti ūkinei veiklai reikalingus pastatus, pagal galiojančio Teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio nuostatas turi rengti detaliuosius planus, kurių derinimo ir tvirtinimo procedūros užtrunka metus ir ilgiau. Šiuo metu ūkininkai gauna didelę finansinę paramą investicijoms į žemės ūkio valdas, todėl reikalavimai rengti detaliuosius planus būtų didelė kliūtis pasinaudoti šiomis tikslinėmis lėšomis tiek kiekvienam ūkininkui atskirai, tiek Lietuvai, kuri šių lėšų poreikį yra numačiusi programiniuose dokumentuose.
Vyriausybė pritarė, kad, nerengiant detaliųjų planų, nuosavybės teise priklausančiame žemės ūkio paskirties žemės sklype, ne mažesniame kaip 0,5 ha, gali būti statomi pagalbinio ūkio ir kitos (fermų, ūkio, šiltnamių) paskirties pastatai, reikalingi ūkininko veiklai vykdyti. Viena ūkininko sodyba gali būti statoma nuosavybės teise priklausančiame žemės ūkio paskirties žemės sklype, ne mažesniame kaip 1 ha.
Projekte numatyta, kad ūkininko, norinčio statyti statinius, pajamos iš žemės ūkio veiklos turi būti ne mažesnės kaip 50 procentų visų per metus gautų verslo pajamų. Jei ūkyje vykdoma ir alternatyvi žemės ūkiui veikla, pajamos iš žemės ūkio veiklos ir alternatyvios žemės ūkiui veiklos taip pat turi sudaryti ne mažiau kaip 50 procentų metinių verslo pajamų, iš jų iš žemės ūkio veiklos – ne mažiau kaip 25 proc. Šie reikalavimai netaikomi jauniesiems (iki 40 metų) ūkininkams, statantiems ūkininko sodybą ar pagalbinio ūkio pastatus pirmaisiais ūkininko ūkio įregistravimo metais ir atitinkantiems Europos Komisijos ir Vyriausybės nustatytus paramos įsikūrimui gauti kriterijus.

Šaltinis: LR Vyriausybė