Seimas leido miškuose atstatyti sodybas

Seimas priėmė Miškų įstatymo pataisas, kuriomis išimtiniais atvejais miško žemė galės būti paverčiama kitomis naudmenomis, pvz., valstybinės svarbos objektams įrengti, inžinerinės infrastruktūros, visuomeninės paskirties ir bendrojo viešojo naudojimo, naudingųjų iškasenų eksploatavimo, krašto apsaugos, atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo teritorijoms formuoti, taip pat buvusioms sodyboms atstatyti privačioje miško žemėje, kai šių sodybų buvimo juridinis faktas nustatytas vadovaujantis Civilinio proceso kodeksu pagal archyvinius dokumentus. Seimas taip pat leido skaldyti mažesnę kaip 5 hektarų miško valdą į smulkesnes dalis, jei šį plotą dalijasi bendrasavininkiai, jį atgavę atkurdami teises į nekilnojamąjį turtą. Privačios miško žemės savininkai, organizuosiantys privačios miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis, privalės nustatyta tvarka nuosavybės teise priklausančioje žemėje įveisti mišką ne mažesniame plote negu kitomis naudmenomis paverčiamos miško žemės plotas arba sumokėti į valstybės biudžetą piniginę kompensaciją. Paversti miško žemę kitomis naudmenomis bus draudžiama I grupės miškuose, II grupės – ekosistemų apsaugos miškuose, III grupės – draustinių miškuose ir valstybinių rezervatų apsaugos zonų miškuose.

Šaltinis: Seimas 2011-05-18