Mažėja mokestinių prievolių ūkininkams

Yra papildytas nedeklaruojamų pajamų sąrašas, kurio pakeitimai aktualūs žemės ūkio veiklos pajamų gavusiems asmenims. Šiais metais nereikia deklaruoti žemės ūkio veiklos pajamų, gautų iš Lietuvos įmonių, jeigu šias pajamas gavęs gyventojas mokestiniu laikotarpiu neprivalo registruotis ir nėra įregistruotas PVM mokėtoju. Tokiu atveju prievolės deklaruoti pajamas nėra, jeigu žemės ūkio veiklos pajamos buvo gautos tik iš juridinių asmenų (neatsižvelgiant į sumą), o iš gyventojų gautų pajamų suma yra ne didesnė kaip 3000 eurų. Jeigu ūkininkas turi samdomų darbuotojų, jis privalo iš darbuotojų darbo užmokesčio išskaičiuoti ir sumokėti 15 proc. GPM, VSD ir sveikatos draudimo įmokas. Taip pat ūkininkas nuo apskaičiuoto darbuotojų atlyginimo turi mokėti įmokas „Sodrai“ ir 0,2 proc. dydžio įmokas į Garantinį fondą. Duomenis apie kiekvieną mėnesį išmokėtą darbo užmokestį ir išskaičiuotą pajamų mokestį ūkininkas privalo nurodyti Mėnesinėje pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijoje FR0572 bendromis sumomis ir iki kito mėnesio 15 d., deklaraciją pateikti VMI ir sumokėti deklaruotą GPM į VMI biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą įmokos kodu 1311.  Pasibaigus metams, iki kitų metų vasario 15 d. ūkininkas turi pateikti Metinę A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaraciją FR0573 su FR0573A ir (arba) FR0573U priedais, juose nurodyti kiekvienam darbuotojui per metus išmokėtą darbo užmokestį, išskaičiuotą GPM, taikytą NPD ir kitą informaciją.  Žemės savininkai, pernai nuomoję ūkininkams ar kitiems gyventojams žemę ir gavę žemės nuomos pajamų, turi deklaruoti pajamas ir sumokėti 15 proc. GPM iki šių metų gegužės 2 d. Šaltinis: VMI