Derinami mokestinių prievolių likučiai

Finansų ministerija informuoja, kad Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) 2014 m. lapkričio 10–21 d. per VMI prie FM elektroninių paslaugų sritį (toliau – Mano VMI) pateiks 2014-09-30 d. Mokestinių prievolių likučių suderinimo aktus su viešojo sektoriaus subjektais. Mokestinių prievolių likučių derinimą su viešojo sektoriaus subjektais planuojama atlikti per Mano VMI 2014 m. lapkričio–gruodžio mėn.

Mokestinių prievolių likučių suderinimo aktai pateikiami, remiantis VMI prie FM turimais duomenimis: mokesčių mokėtojų pateiktomis deklaracijomis ir sumokėtomis įmokomis. Tuo atveju, kai pateiktos neteisingos deklaracijos arba jos nepateiktos, prašoma pateikti pirmines arba patikslintas deklaracijas. Deklaracijos gali būti teikiamos už laikotarpius nuo 2009 m.

Apie nustatytus ankstesnių laikotarpių neatitikimus prašoma informuoti VMI prie FM raštu per Mano VMI ir nurodyti nesutapimo priežastį ir sumą.

Visais iškilusiais klausimais dėl mokestinių prievolių likučių suderinimo prašoma kreiptis į Jus aptarnaujantį VMI prie FM specialistą arba Mokesčių informacijos centrą telefonu 1882.

Mokestinių prievolių likučių derinimas vykdomas vadovaujantis:

– Inventorizacijos taisyklių, patvirtintų LR Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“, 3, 4 ir 60 punktais;

– Mokestinių prievolių likučių suderinimo su Valstybine mokesčių inspekcija taisyklių įgyvendinimo tvarkos, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos 2003 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. VA-314 „Dėl Mokestinių prievolių likučių suderinimo akto FR0299 formos, jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“, 5 punktu.

Šaltinis: Finansų ministerija