- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Bus stiprinama vartotojų teisių apsauga


Vyriausybė patvirtino Valstybinę vartotojų teisių apsaugos 2007 – 2010 m. strategiją ir jos įgyvendinimo priemonių planą. Tikslas – stiprinti vartotojų teisių apsaugos politiką, apsaugoti vartotojus nuo jų saugai ir ekonominiams interesams kylančios rizikos ir pavojų, kurti saugią informacinę visuomenę, pagrįstą sąžininga verslo praktika, vartotojų pasitikėjimu teikiamų prekių ir paslaugų sauga ir kokybe. Lietuvoje nėra gilių vartotojų teisių apsaugos tradicijų, nepakankamai vykdomas švietimas, nesukurta duomenų rinkimo ir keitimosi apie nelaimingus atsitikimus ir kitus sveikatos sutrikimus, susijusius su vartotojų naudojamais produktais, sistema. Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos prie Teisingumo ministerijos pavadinimas pakeistas į „Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba“ ir patvirtinti jos nuostatai. Tarnybos tikslas – įgyvendinti valstybės politiką vartotojų teisių apsaugos srityje ir užtikrinti vartotojų teisių apsaugą įstatymų nustatyta tvarka. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba koordinuos vartotojų teisių apsaugos institucijų, atsakingų už tam tikros vartojimo srities reguliavimą, veiklą vartotojų teisių apsaugos srityje, teiks išvadas ir pasiūlymus dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su vartotojų teisių apsauga, projektų, pagal kompetenciją vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka nagrinės vartotojų skundus, taikys įstatymų nustatytas poveikio priemones, kontroliuos sutarčių standartines sąlygas ir ginčys nesąžiningas vartojimo sutarčių sąlygas, gins vartotojų viešąjį interesą, organizuos vartotojų švietimą.

2007-04-12 Šaltinis: Vyriausybė