Patvirtintos finansinės paramos teikimo vartotojų asociacijoms taisyklės

Patvirtintos finansinės paramos teikimo vartotojų asociacijoms taisyklės Vyriausybė patvirtino Finansinės paramos vartotojų asociacijoms teikimo taisykles. Jos reglamentuos finansinės paramos vartotojų asociacijoms teikimą iš valstybės biudžeto lėšų ir atsiskaitymo už gautas lėšas tvarką. 2008-2010 metais prioritetinėmis vartotojų teisių apsaugos priemonių programos kryptimis siūloma laikyti vartotojų teisių apsaugą energijos ir komunalinių paslaugų teikimo srityje, vartotojų teisių apsaugą maisto ir ne maisto produktų srityje, statybos paslaugų srityje, finansinių paslaugų teikimo srityje, taip pat tikslinį vartotojų grupių švietimą. Atsižvelgdama į kiekvieną iš krypčių Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba kiekvienais metais tvirtins vartotojų teisių apsaugos priemonių temas, pagal kurias vartotojų asociacijos rengs atitinkamas programas valstybės finansavimui gauti. Taisyklės nustato tokią finansinės paramos teikimo tvarką: 50 procentų valstybės biudžeto asignavimų, skirtų vartotojų asociacijoms finansiškai remti, bus paskirstyti vartotojų asociacijų vykdomoms vartotojų teisių apsaugos priemonių programoms įgyvendinti. Kiti 50 procentų asignavimų bus skirti vartotojų asociacijų administracinių gebėjimų stiprinimo programoms vykdyti. 2008-02-14 Šaltinis: LR Vyriausybė