- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Siekiama supaprastinti teisinį UAB reguliavimą

Ūkio ministerija parengė Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, kuriame siūloma uždarosioms akcinėms bendrovėms nustatyto minimalaus įstatinio kapitalo dydžio mažinimas iki 1 tūkst. Lt, maksimalaus UAB akcininkų skaičiaus panaikinimas, galimybė steigiant privalomai nešaukti steigiamojo susirinkimo, galimybė teikti finansinę pagalbą fiziniams ir juridiniams asmenims bendrovės akcijoms įsigyti, galimybė su bendrovės vadovu sudaryti civilinę sutartį, UAB akcijų perleidimo tvarkos supaprastinimas, reikalavimo sudaryti visų UAB akcininkų sąrašą ir jį pateikti JAR registro tvarkytojui įtvirtinimas bei kiti pakeitimai. Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimu siekiama supaprastinti bendrovių steigimo procedūras ir suteikti daugiau galimybių bei savarankiškumo organizuojant veiklą. Šiuo metu Įstatymo projektas derinamas su suinteresuotomis valstybės institucijomis, jis taip pat pateiktas svarstyti asocijuotoms verslo ir kitoms organizacijoms.

Šaltinis: Ūkio ministerija
2009-07-07