Siekiama supaprastinti procedūras


Teisingumo ministerija parengė Civilinio kodekso (CK) ir Civilinio proceso kodekso (CPK) pakeitimo projektus, kuriuos Vyriausybė pateikė Seimui svarstyti Seimo IX (rudens) sesijoje. Kodeksų pakeitimais siekiama sumažinti administracinę naštą verslui, supaprastinant juridinių asmenų steigimo dokumentų keitimo ir likvidavimo procedūras. Pagal CK juridinių asmenų registro tvarkytojas turi teisę, esant įstatyme nustatytiems pagrindams, inicijuoti veiklos nevykdančio juridinio asmens likvidavimo procedūrą. Šiuo metu ieškiniai dėl juridinio asmens likvidavimo teisme nagrinėjami ginčo teisenos tvarka, todėl lėšų ir laiko sąnaudos išauga. Įstatymo projektu siūloma mažinti likvidavimo išlaidas ir supaprastinti likvidavimo procedūrą. Siūloma nustatyti, kad prašymas dėl juridinių asmenų likvidavimo teisme būtų nagrinėjamas supaprastinta CPK nustatyta tvarka pagal juridinio asmens buveinės vietą. Taip sumažėtų likvidavimo išlaidos, sutrumpėtų juridinio asmens likvidavimo terminai, nes turėtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos, o pareiškimai išnagrinėjami per 5 dienas.Vienas dažniausiai keičiamų duomenų yra juridinio asmens buveinė. Teisingumo ministerija siūlo nustatyti, kad juridinio asmens buveinė būtų tik juridinių asmenų registro duomuo. Keičiant buveinę nereikėtų keisti steigimo dokumentų, užtektų pakeisti juridinių asmenų registro duomenis. Sprendimą dėl buveinės pakeitimo galėtų priimti juridinio asmens valdymo organas.Siūloma gerinti verslo aplinką ir atsisakyti nuostatos, kad atstovybės privalomai turi sudaryti savo nuostatus ir juos registruoti juridinių asmenų registre. Atstovybių registravimas registre išlieka. Įstatymo projektu siūloma atsisakyti šiuo metu galiojančios nuostatos dėl reikalavimo vienam iš asmenų, veikiančių atstovybės ar filialo vardu, gyventi Lietuvos Respublikoje. Taip pat siūloma atsisakyti juridinio asmens pažymėjimo. Pažymėjimai dažnai yra prarandami ar, piktnaudžiaujant teise, neperduodami teisėtiems savininkams. Registravimo pažymėjimai yra neinformatyvūs, neatspindi esamo juridinio asmens teisinio statuso, todėl juridinio asmens įregistravimą patvirtinantis dokumentas turėtų būti aktualus juridinių asmenų registro išrašas popieriuje ar elektronine forma.

Šaltinis: Teisingumo ministerija
2008-09-01