Tobulins teisinį reguliavimą

Seimas svarstė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pataisas,  kuriomis siekiama tobulinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisinį reguliavimą. Siekiama įtvirtinti, kad sustiprintas klientų tapatybės nustatymas būtų taikomas visais atvejais politikoje dalyvaujantiems fiziniams asmenims, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar trečiojoje valstybėje. Kitiems politikoje dalyvaujantiems fiziniams asmenims finansų įstaigos ir kiti subjektai galėtų nuspręsti sustiprinto klientų tapatybės nustatymo priemonių netaikyti, jeigu įstatyme nėra nustatytų pagrindų. Siūloma įtvirtinti, kad finansų įstaigos ir kiti subjektai, privalėtų atkreipti dėmesį į tokią veiklą, kuri, jų nuomone, dėl savo pobūdžio galėtų būti susijusi su pinigų plovimu ir (ar) teroristų finansavimu, ir ypač į sudėtingus ar neįprastai didelius sandorius ir visas neįprastas sandorių struktūras, kurios neturėtų akivaizdaus ekonominio ar matomo teisėto tikslo, ir dalykinius santykius ar pinigines operacijas su klientais iš trečiųjų valstybių, kuriose pagal tarptautinių tarpvyriausybinių organizacijų oficialiai paskelbtą informaciją pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemonės būtų  nepakankamos ar neatitiktų tarptautinių standartų. Taip pat siūloma pratęsti įtartinos piniginės operacijos ir sandorių sustabdymo terminą nuo 5 iki 10 darbo dienų. Preliminari svarstymo Seimo posėdyje data – balandžio 15 d.

Šaltini: Seimas