Įsteigti UAB – paprasčiau

Ūkio ministro įsakymu, siekiant supaprastinti uždarosios akcinės bendrovės (UAB) steigimą, pakeisti pavyzdiniai UAB steigimo dokumentai: steigimo akto forma, šios formos ir pavyzdinių UAB įstatų pildymo rekomendacijos. Tai padaryta atsižvelgus į Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus, kuriuose numatyta galimybė nešaukti UAB steigiamojo susirinkimo, jeigu steigimo sutartyje ir steigimo akte yra nurodyti pagal įstatus visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo UAB organo nariai. Naudojantis pavyzdiniais steigimo dokumentais, steigiant uždarąją akcinę bendrovę, išrenkamas steigiamos bendrovės vadovas bus nurodomas steigimo akte ir nereikės šaukti UAB steigiamojo susirinkimo. Atsisakius privalomo steigiamojo susirinkimo sušaukimo procedūros, sumažės laiko sąnaudos steigti UAB. Pavyzdinius UAB steigimo dokumentus bei jų pildymo rekomendacijas galima rasti Ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Šaltinis: Ūkio ministerija 2010-08-06